slide

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ – ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”-ГР.СОФИЯ

17.03.2017 г. – 8 договор наем – 9 договор наем – 10 договор наем – 11 договор наем – 12-договор Кафе автомати 13.02.2017 г. – Заповед класиране 1-Заповед откриване 2-Документация и договор 3-Образци документ 4-Таблица – приложение 1 5-Депозит 6-Обява вестник

slide
slide

Доставка на ултразвуков апарат за нуждите на Експертно-консултативно отделение гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение” № 13, към НМТБ „Цар Борис ІІІ”

29.11.2016 г. 11-Договор 12-Техническо предложение 13-Техническа спецификация 14-Ценово предложение 16.11.2016 г. – 10 Протокол 16.11.2016г. 08.11.2016 г. Информация за удължаване на срока 1-Информационен лист на участника 2-Декларация по чл.54, ал.1 3-Декларация по чл.54, ал.1, т. 3-5 4-Списък договори 5-Списък технически лица 6-Списък транспортни средства 7-Декларация по чл.66, ал.1 8-Декларация юрисдикции…

slide

Доставка на топлинна енергия за нуждите на НМТБ за 2016 г.

Линк към АОП 17.11.2016 г. 10-Договор-24-10-2016 12-Обявление Становище предварителен контрол АОП 4-Решение

slide

Доставка на реактиви и консумативи 2016 г.

Линк към АОП 13.02.2017 г. – 23 Обявление Интер Бизнес – прекратяване 26.01.2017 г. – 43 Решение прекратяване чл.110, ал.1, т.4 29.12.2016 г. 21-Обявление-сключени договори 68-08-12-2016-АПР-Реактиви 69-08-12-2016-Ридаком-реактиви 70-08-12-2016-Аквахим-реактиви 71-08-12-2016-МТИ-реактиви 72-08-12-2016-Елпак-реактиви 73-08-12-2016-Химтекс-реактиви 74-08-12-2016-БГ-МЕД-Реактиви 75-08-12-2016-Марвена-реактиви 76-08-12-02016-Хроно-реактиви 77-13-12-2016-Елата-90 28.11.2016 г. 20-Обявление-резултати-прекратени позиции 16.11.2016 г. – 15 – Протокол 2-ри – 15.1 Прил.1 ПРОТОКОЛ…

slide
slide
slide

Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване

Линк към АОП 17.10.2017 г. – 1.1 – МТИ сканирано – 2.1 – Сименс сканирано – 3.1 – Марвена сканирано – 4.1 – Савена сканирано – 5.1 – Елпак сканирано – 6.1 – Контакт Медикъл сканирано – 7.1 – Джи Мед България сканирано – 8.1 – Дрегер сканирано – 9.1…

slide
slide