slide

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС III“

Линк към АОП 24.07.2017 г. – 20- Обявление сключени договори -1- Договор- №31 -1- Договор -1- Договор-№33 -1- Договор-№34 -1- Договор-№35 -1- Договор-№36 -1- Договор-№37 -1- Договор-№38 -1- Договор-№39 -1- Договор-№40 -1- Договор-№41 -1- Договор-№42 -2- Ценово предложение- №31 -2- Ценово предложение- №32 -2- Ценово предложение-№33 -2- Ценово предложение-№34 -2-…

slide
slide

Доставка на видеоендоскопска система за долна ендоскопия за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

02.03.2017 г. – 14 ДОГОВОР – 15 Техническа спецификация – 16 Техническо предложение – 17 Ценово предложение 23.02.2017 г. – 13 Протокол 2 23.02.2017 14.02.2017 г. – 12 Протокол 1 14.02.2017 31.01.2017 г. – 3.3 Инф. за удължаване на срока – 1 Инф.лист – 1 Образец на Оферта Събиране на…

slide

Доставка на лекарства за нуждите на НМТБ Цар Борис III за 2017 г.

02.10.2017 г. Oбявление за изменен договор 2 – 1 – Анекс №58 28.09.17 год.-скан 19.06.2017 г. – 45.1 Обявление скл. дог. – 46 Обявление прекратяване 21-14.06.17-Договор Фьоникс 22-14.06.17-Договор Софарма 23-14.06.17-Договор Соломед 24-14.06.17-Договор Медекс 25-14.06.17-Договор Булмар 26-14.06.17-Договор Търговска лига 27-14.06.17-Договор Фаркол 28-14.06.17-Договор Фаркол Техн. предложение Булмар Техн. предложение Медекс Техн. предложение…

slide

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ – ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”-ГР.СОФИЯ

17.03.2017 г. – 8 договор наем – 9 договор наем – 10 договор наем – 11 договор наем – 12-договор Кафе автомати 13.02.2017 г. – Заповед класиране 1-Заповед откриване 2-Документация и договор 3-Образци документ 4-Таблица – приложение 1 5-Депозит 6-Обява вестник

slide
slide

Доставка на ултразвуков апарат за нуждите на Експертно-консултативно отделение гр. Горна Оряховица, ул. „Съединение” № 13, към НМТБ „Цар Борис ІІІ”

29.11.2016 г. 11-Договор 12-Техническо предложение 13-Техническа спецификация 14-Ценово предложение 16.11.2016 г. – 10 Протокол 16.11.2016г. 08.11.2016 г. Информация за удължаване на срока 1-Информационен лист на участника 2-Декларация по чл.54, ал.1 3-Декларация по чл.54, ал.1, т. 3-5 4-Списък договори 5-Списък технически лица 6-Списък транспортни средства 7-Декларация по чл.66, ал.1 8-Декларация юрисдикции…

slide

Доставка на топлинна енергия за нуждите на НМТБ за 2016 г.

Линк към АОП 17.11.2016 г. 10-Договор-24-10-2016 12-Обявление Становище предварителен контрол АОП 4-Решение

slide

Доставка на реактиви и консумативи 2016 г.

Линк към АОП 08.01.2018 г. – 1 Обявление ЕЛПАК – 2 Обявление Марвена – 3 Обявление БГ МЕД – 4 Обявление Ридаком – 5 Обявление Хроно – 6 Обявление МТИ – 7 Обявление ХИМТЕКС – 8 Обявление АПР – 9 Обявление Аквахим – 10 Обявление Лабекс – 11 Обявление Елта…

slide