slide

Доставка на Лабораторни Реактиви и консумативи за Клинична Лаборатория, Клинична Лаборатория „Експертиза на Авиотранспорта”, Микробиология и Патоанатомия, по 4 обособени позиции за нуждите на НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”- 2017г.

27.10.2017 г. – 18 СЪОБЩЕНИЕ ЦЕНИ 06.10.2017 г. – 13 Протокол 1 19.09.2017г. – 12 Разаснения 19.09.2017г.   – 1 Решение за откриване – 2 Обявление – 3 Документация за участие – 4 Техническа спецификация – 5 Техническо предл. Образец 2 – 6 Ценово предл. Прил.2 – 7 EЕДОП –…

slide

Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции

19.09.2017г. – 1.1 Договор Хроно – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация Прил.1   – 1.1 Договор скан. – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация Прил.1   – 1.1 Договор скан. – 2 Техн.предложение – 3 Ценово предложение – 4 Техническа спецификация…

slide

Строително-монтажни работи – Подмяна на дървена покривна конструкция и укрепване на съществуваща пристройка

11.09.2017 – 1 Договор скан. – 2 Техническо предложение скан. – 3 Ценово предложение скан. – 4 Договор надзор 29.08.2017 г. – 11 Протокол 2 -29.08.2017г. 18.08.2017 г. – 20.1. Писмо разяснения 08.08.2017 г. – 9 Протокол 1 08.08.2017г. сканиран – 1 Информация АОП – 2 Обява – 3 Техническа…

slide

Строително-монтажни работи – Подмяна на дървена покривна конструкция и укрепване на съществуваща пристройка

12.07.2017 г. – 9 Съобщение за прекратяване 11.07.2017 г. – 1 Информация АОП – 2 Обява – 3 Техническа спецификация Прил.1 – 4 -Методика за оценка Прил.2 – 5 Документация Образци – 6 Линеен график Обр. 4А – 7 Ценово предл. КСС ОБР.5 – 8 _Проекто договор

slide

ПРИГОТВЯНЕ И ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА НМТБ ЦАР БОРИС III

23.06.2017 г. – 19 Договор – 20 Техн. Спецификация – 21 Ценово предложение – 22 Предложение за изпълнение на поръчката 13.06.2017 г. – 18 Протокол 2 скан. 05.06.2017 г. – 17 Протокол 1 скан. – 1 Обява храна – 2 Информация АОП – 3 _Техн. предл.-Приложение 2 – 4 Ценово…

slide

ПОВТОРЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕНИ ПЛОЩИ – ЧАСТ ОТ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ,ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС ІІІ”

21.04.2017 г. 13- Заповед прекратяване – 1 Заповед – 2-Документация – 3 Образци документ – 4 Таблица Приложение 1 – 5 Депозит – 6 Обява вестник – 8 Договор

slide

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА НМТБ „ЦАР БОРИС III“

Линк към АОП 24.07.2017 г. – 20- Обявление сключени договори -1- Договор- №31 -1- Договор -1- Договор-№33 -1- Договор-№34 -1- Договор-№35 -1- Договор-№36 -1- Договор-№37 -1- Договор-№38 -1- Договор-№39 -1- Договор-№40 -1- Договор-№41 -1- Договор-№42 -2- Ценово предложение- №31 -2- Ценово предложение- №32 -2- Ценово предложение-№33 -2- Ценово предложение-№34 -2-…

slide
slide

Доставка на видеоендоскопска система за долна ендоскопия за нуждите на НМТБ „Цар Борис ІІІ”

02.03.2017 г. – 14 ДОГОВОР – 15 Техническа спецификация – 16 Техническо предложение – 17 Ценово предложение 23.02.2017 г. – 13 Протокол 2 23.02.2017 14.02.2017 г. – 12 Протокол 1 14.02.2017 31.01.2017 г. – 3.3 Инф. за удължаване на срока – 1 Инф.лист – 1 Образец на Оферта Събиране на…

slide

Доставка на лекарства за нуждите на НМТБ Цар Борис III за 2017 г.

02.10.2017 г. Oбявление за изменен договор 2 – 1 – Анекс №58 28.09.17 год.-скан 19.06.2017 г. – 45.1 Обявление скл. дог. – 46 Обявление прекратяване 21-14.06.17-Договор Фьоникс 22-14.06.17-Договор Софарма 23-14.06.17-Договор Соломед 24-14.06.17-Договор Медекс 25-14.06.17-Договор Булмар 26-14.06.17-Договор Търговска лига 27-14.06.17-Договор Фаркол 28-14.06.17-Договор Фаркол Техн. предложение Булмар Техн. предложение Медекс Техн. предложение…