• Линейка на НТМБ "Цар Борис III"
  • DSC_0670
  • DSC_0301

Структура на НМТБ “Цар Борис III“

Състои се от четири функционално обособени структурни блока

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Кабинети и лаборатории

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Клиники, отделения и операционни зали

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Човешки ресурси, администрация и финанси

БОЛНИЧНА АПТЕКА

Медицински изделия и консумативи

За болницата

НМТБ „Цар Борис ІІІ” - София е със специфични функции по медицинската експертиза на транспортните работници и лечебната ѝ дейност е пряко свързана с вторичната експертиза на работоспособността след провеждане на лечебния процес. Болницата е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

НМТБ „Цар Борис ІІІ”

Болницата е структурирана съгласно изискванията на Закон за лечебните заведения и Наредба № 49 от 18 октомври 2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

Основна база

Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" премина през всички етапи на здравна реформа – определяне на специфичните ѝ функции, приемане на Устройствен правилник и отваряне на болницата за лечение на здравно-осигурени лица.

Експертиза на авиотранспорта

Към Консултативно-диагностичния блок на НМТБ "Цар Борис III" спада и отделението за експертиза на въздушен транспорт, одобрено от ГД "ГВА" да извършва авиомедицинско освидетелстване на Клас 1, Клас 2, Клас 3, LAPL и кабинен екипаж.

ЕКО - Горна Оряховица

От 2003г. Многопрофилна транспортна болница Горна Оряховица (дотогава част от НМТБ) е преобразувана в Експертно-консултативно отделение Горна Оряховица към НМТБ „Цар Борис ІІІ”.

Юридическо лице на бюджетна издръжка

Възникнала като железничарска болница през 1935г. и преструктурирана в Транспортен медицински институт през 1985г., понастоящем НМТБ "Цар Босис III" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Services

Управление на НМТБ "Цар Борис III"

Ръководство на болницата

Прочети повече

Специфични дейности

за сферата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и допълнителна диагностично-лечебна дейност на база сключен договор с НЗОК за голям брой клинични пътеки

Прочети повече

Учебна и научна дейност

Подготовка на медицински специалисти, следдипломно обучение на лекари, свободна докторантура, научно-изследователска дейност и публикуване на научни трудове

Прочети повече

Координация и контрол

върху дейността на специализираните транспортни заведения - Транспортни диагностични консултативни центрове към Министерството на транспорта (ТДКЦ)

Прочети повече
slide

ОАИЛ

                  Началник Отделение                  Д-р Кирил Кирилов Иванов Завършва медицина през 1984г в Медицинска Академия гр.София.  От 1984 до 1987 г. -работи като анестезиолог в Общинска болница -гр.Лом.  През 1988г. придобива специалност по анестезиология и реанимация.  От 1991г.-научен сътрудник І степен в ТМИ.  1992- 2006- Началник ОАИЛ към ТМИ.  От…

slide

Психологическа лаборатория по Ж.П., воден и автотранспорт и за водачи на МПС

 Психологическата лаборатория – железопътен ,автомобилен и воден транспорт към НМТБ ‘Цар Борис III’ Основни дейности:   – експертиза на психологическа годност на персонала в компаниите, занимаващи се с превоз на пътници и товари в железопътен транспорт ,а именно  – машинисти , ръководители движение , диспечери и др. дейности посочени в…

slide

Клиника по офталмология

  Д-р ПЕТЯ МИХАЙЛОВА   1982 г. –  завършва средно образование гр.София 1988 г. – завършва Медицинска академия гр. София 1988-1989 г. – лекар ординатор към ІІ ВО МБАЛ гр. Пирдоп 1989 -1991 г. следдипломна специализация по очни болести към Окръжна болница София 1991 – 1992 г. –очен лекар към…

slide

Хирургичен блок

ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА   НМТБ “Цар Борис III” – София     Клиниката предоставя разнообразни хирургични услуги, отговарящи на стандартите за добра медицинска практика. Развива иновационни технологии в областта на общата хирургия, съдовата хирургия, ортопедията и травматологията, гинекологията. Разполага с всички необходими ресурси за модерна диагностика и лечение на заболяванията на…

slide

Кардиологично отделение

За Клиниката Клиниката разполага със стационарна база от 20 легла с необходимото техническо оборудване, включително 6 легла за интензивно наблюдение и лечение на болни със сърдечно-съдови заболявания. Към клиниката има добре оборудвано звено за неинвазивна функционална диагностика с възможности за провеждане на ехокардиография,  холтер мониториране и проби с натоварване. В…

slide

Ръководство

Директор – д-р Райко Цветков   Зам. директор по медицинската дейност – д-р Елена Перчинска Главна мед. сестра – Светлана Ганева

slide

Предварителни обявления за обществени поръчки

Предварителни обявления за обществени поръчки са качени в АОП под номера 650494 и 650497.

slide

Образци на документация, количествена сметка и публична покана

Образци на документация, количествена сметка и публична покана за процедура по глава 8А с предмет ,,Демонтаж, доставка и монтаж  на нова  дограма, обръщане около дограмата,шпакловка и латекс в помещения на клинична лаборатория и отделение по патологоанатомия за нуждите на НМТБ “Цар Борис ІІІ”София“. Образци

slide
slide

Отделение по УНГ

УНГ ОТДЕЛЕНИЕ – 5 легла Аудиологична секция за изследване Отделението има собствен операционен блок Тук се извършва профилактична и експертна дейност на УНГ заболяванията, стационарно лечение на хроничните УНГ болести и хирургични дейности, които подобряват функцията на слуха, на носното дишане и гласообразуването. В отделението се правят аудиометрични, ехографски и…